Program for Frampeik 2018 TrondheimFredag 19. oktober

Auditorium KA11, Kunnskapssenteret. Åpent for alle, krever ingen påmelding.

Time Event
14:30 - 15:30 Registrering konferansedeltakere på Frampeik 2018
15:30 - 16:00 Velkommen til Frampeik 2018
Åpningstale
Musikalsk innslag
16:00 - 17:30 May-Britt Moser: Gitterceller, stedsans og hukommelse
17:45 - 18:30 Jostein Halgunset og Berge Solberg: Har folk en moralsk forpliktelse til å delta i medisinsk forskning?
18:30 - 20:30 Middag og swingkurs på St. Olavs hospital (kun for påmeldte deltakere)
21:30 - 02:00 Sosialisering ved Trondheim Befalsforening (kun for påmeldte deltakere)

Lørdag 20. oktober

Kunnskapssenteret. Kun for deltakere

Time Event
10:00 - 12:00 Parallellsymposium 1 - KS11, KS12 og KS21
12:00 - 12:30 Lunsj sponset av Frampeik - det blir lett servering med kaffe, te og annen brus
12:30 - 13:30 Postertorg - Foajeen til Kunnskapssenteret
13:30 - 14:00 Axel Nyman: Formidling av komplisert informasjon - tre tips fra en hjerneforsker - KA11
14:15 - 15:30 Parallellsymposium 2 - KS11, KS12 og KS21
19:00 - 01:30 Offisiell Frampeik 2018 festmiddag i Frimurerlogen Trondheim

Søndag 21. oktober

Konferansehotellet, Comfort Hotel Park. Kun for deltakere

Time Event
10:00 - 12:00 Premiering av beste foredrag og poster
Generalforsamling
Avslutning


Foredragsholdere

May-Britt Moser

May-Britt Moser er en norsk psykolog, hjerneforsker og professor i nevrovitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Her er hun leder for Senter for nevrale nettverk ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, et av NTNUs sentre for fremragende forskning. Hun er også faglig instituttleder ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap ved NTNU.


Arbeidet hennes inkluderer oppdagelsen av gridceller i entorhinal cortex, samt flere andre rom-representerende celletyper i samme krets som danner navigasjonssystemet i hjernen. I 2014 mottok hun Nobelprisen i fysiologi eller medisin sammen med Edvard Moser og John O’Keefe for dette arbeidet.
Berge Solberg

Berge Solberg er professor i medisinsk etikk ved Det medisinske fakultetet ved NTNU. Han har ansvar for undervisningen i etikk både ved medisinstudiet og PhD-utdanningen ved fakultetet. Han er nestleder for Nasjonale Forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), sekretær for den kliniske etikkomitéen ved St. Olavs Hospital og medlem av Helsedirektoratets rådgivende gruppe på bioteknologi og etikk.


Han har i sitt arbeid fokusert mye på etikken og etiske utfordringer ved storskala biobanker, genomsekvensering, nyfødtmedisin, fosterdiagnostikk og assistert befruktning. Studentene opplever ham som en tankevekkende underviser som tar opp kompliserte etiske spørsmål på en måte som oppmuntrer til diskusjon og refleksjon.


Jostein Halgunset

Jostein Halgunset er professor i anatomi ved Det medisinske fakultetet ved NTNU, overlege i patologi ved St. Olavs Hospital og medisinskfaglig rådgiver for Regional forskningsbiobank Midt-Norge (Biobank1) ved St. Olavs Hospital. Biobank1 fokuserer på å finne og utvikle løsninger for forskere som bruker humant biologisk materiale i sin forskning.


Han har blitt kåret til årets underviser i 1996, 2001, 2008, 2010 og 2015 av studentene ved Det medisinske fakultet ved NTNU. Studentene opplever ham som en engasjerende underviser som lærer bort på en forståelig, fornøyelig og flott måte.


Axel Nyman

De fleste som jobber med komplekse temaer må kunne forklare dem til andre. Det er ikke alltid like lett. Axel Nyman er lege ved St Olavs og doktorgradsstudent ved NTNU, og vant i 2017 Trondheimsfinalen i Forsker Grand Prix med foredraget "nanomajones til nyfødte med hjerneskade".


Han vil fortelle om hvordan nyere innsikt i hvordan hjernen fungerer kan hjelpe oss til å bli bedre formidlere, med sitt prisvinnende foredrag som eksempel.