Program for Trondheim 2018 kommerForedragsholdere

May-Britt Moser

May-Britt Moser er en norsk psykolog, hjerneforsker og professor i nevrovitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Her er hun leder for Senter for nevrale nettverk ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, et av NTNUs sentre for fremragende forskning. Hun er også faglig instituttleder ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap ved NTNU.


Arbeidet hennes inkluderer oppdagelsen av gridceller i entorhinal cortex, samt flere andre rom-representerende celletyper i samme krets som danner navigasjonssystemet i hjernen. I 2014 mottok hun Nobelprisen i fysiologi eller medisin sammen med Edvard Moser og John O’Keefe for dette arbeidet.