Abstract

Frampeik er til for at du som forskerspire skal få presentere ditt prosjekt, resultater eller metoder. Terskelen skal være lav, slik at flest mulig skal delta. Av erfaring vet vi likevel at kvaliteten er høy! Konferansen åpner for to ulike presentasjonstyper:

 • Muntlig presentasjon på 15 min, hvorav 12 min er satt av til selve presentasjon og 3 min til spørsmål.

 • Posterpresentasjon i et myldreområde på campus, hvor andre deltakere kan gå rundt og stille spørsmål til de som presenterer.

Felles for begge er at du må sende inn et abstract, en kort oppsummering, av ditt prosjekt. Følgende skal da være med:

 • Project title

 • Introduction/background

 • Objectives/aims

 • Methods

 • Results

 • Conclusion

Konferansespråket i år er på engelsk. Dette innebærer at både muntlig presentasjon og abstrakt skal være på engelsk. Vi oppfordrer sterkt til å holde både poster-presentasjon og muntlig presentasjon. Dette kan gjerne være om samme prosjekt. Under presentasjonsdagen vil det være chairs under de muntlige presentasjonene som holder tiden og sikrer at alle får et til to spørsmål å svare på om forskningen sin. Dette vil være god øving til fremtidige konferanser.

Vi har prøvd å dele abstractene inn i tre kategorier. Føler du derimot at prosjektet ditt ikke passer inn under noen av dem er du selvsagt velkommen til å presentere uansett. De tre kategoriene er:

 1. Basal

 2. Translasjonell

 3. Klinisk

Abstractet skal inneholde maks 300 ord (uten overskrift og forfattere). Om en tabell eller figur inkluderes i abstract reduseres antall ord til 200. Bruk helst skrifttype Arial 12pkt og 1,5 linjeavstand. Ha også med forfattere. Alle abstracts skal være skrevet på engelsk.

Abstract sendes til mailen under, gjerne med emne “abstract” slik at vi lettere kan ha oversikt. Nevn i tillegg hvilken kategori forskningen deres faller innenfor, basal, translasjonell eller klinisk.

Fristen for innlevering er 15. september

frampeik2019@gmail.com

Vi tok oss friheten til å legge ved Trondheims flotte eksempel på abstract - så vet alle hvordan sånn ca hvordan det skal se ut!

Vi tok oss friheten til å legge ved Trondheims flotte eksempel på abstract - så vet alle hvordan sånn ca hvordan det skal se ut!